Aktualności

04.06.2020

Informujemy, że w dniu 12.06.2020r. Powiatowe Centrum Usług Medycznych będzie nieczynne. W tym dniu pacjenci PCUM w pilnych przypadkach mogą zgłaszać się do przychodni POLMOMED przy ulicy Zagnańskiej 27 w Kielcach

 

22.04.2020

Informujemy, że Laboratorium Diagnostyczne Powiatowego Centrum Usług Medycznych w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa epidemiologicznego przyjmuje pacjentów po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną (tel.: 41 34 70 360) lub mailową (e-mail: lab.med@pcum.pl). Pacjenci rejestrowani są na określone godziny. Prosimy aby pacjenci z objawami infekcji (katar, kaszel, duszności, podwyższona temperatura) zastosowali się do zaleceń Ministra Zdrowia i przełożyli wykonanie badań na inny termin.

 

16.04.2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz 568) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy (Art. 12a.) zawiesza się:

Wykonywanie badań okresowych pracowników,

Wykonywanie badań kierowców wynikających z art. 39j i art. 39k ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Art. 31m. ustawy, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

 
Pracowników kierowanych na badania wstępne i kontrolne na podstawie umów zawartych z PCUM przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu: tel: 41 34 70 364, e-mail: medycynapracy@pcum.pl

Osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura) prosimy,  aby zastosowały się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i odstąpiły od badań w Poradni Medycyny Pracy w PCUM w Kielcach.

 

06.04.2020

Szanowni Pacjenci, mając na uwadze zarówno Wasze jak i nasze bezpieczeństwo, informujemy, że jeśli potrzebują Państwo od lekarza jedynie recepty na leki, możecie Państwo napisać w tej sprawie do nas wiadomość na adres e-mail: rejestracja-poz@pcum.pl lub SMS pod numer telefonu: 503-674-586. Wiadomość powinna zawierać: imię, nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu oraz nazwy leków które są Państwu potrzebne. Po wypisaniu eRecepty przez lekarza oddzwonimy do Państwa i podamy kod PIN potrzebny do wykupienia leków w aptece.

 

01.04.2020

Szanowni Pacjenci, informujemy, że zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kielcach o konieczności czasowej (do uzyskania wyników na obecność koronawirusa) kwarantanny dla personelu PCUM, w dniu 01.04.2020r. od godziny 14:00 przychodnia będzie nieczynna.

 

26.03.2020

Szanowni Pacjenci, informujemy, że Laboratorium diagnostyczne w Powiatowym Centrum Usług Medycznych będzie nieczynne do dnia 10.04.2020r.

 

25.03.2020

Szanowni Pacjenci, mając na uwadze zarówno Wasze jak i nasze bezpieczeństwo, informujemy, że przy głównym wejściu do przychodni została zamontowana skrzynka pocztowa. Jeśli potrzebują Państwo od lekarza jedynie recepty na leki, możecie Państwo wrzucić do tej sktrzynki kartkę zawierającą: imię, nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu oraz nazwy leków które są Państwu potrzebne. Po wypisaniu eRecepty przez lekarza oddzwonimy do Państwa i podamy kod PIN potrzebny do wykupienia leków w aptece.

 

23.03.2020

Informujemy, że Laboratorium diagnostyczne w Powiatowym Centrum Usług Medycznych, do odwołania, wykonywać będzie badania tylko pacjentom posiadającym skierowanie z adnotacją "pilne" (cito) oraz kobietom ciężarnym. Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza PCUM na badanie wskaźnik protrombiny (INR, czas protrombinowy), umawiani są na wyznaczone godziny. Ustalić termin pobrania krwi można telefonicznie pod numerem telefonu: 41 34 70 360 w godzinach 7:00 - 14:00 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: laboratorium@pcum.pl

 

17.03.2020

Informujemy, że poradnie Okulistyki, Reumatologii i Ortopedii i Tramatologii Narządów Ruchu będą nieczynne do dnia 27.03.2020r.

 

17.03.2020

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Głównejgo Inspektora Pracy, poradnia Medycyny Pracy w Powiatowym Centrum Usług Medycznych nie będzie wykonywać okresowych badań lekarskich, do odwołania. Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać tutaj.

 

16.03.2020

Informujemy, że badania w ramach diagnostyki obrazowej - RTG i USG, będą wykonywane tylko dla pacjentów posiadających skierowania z kategorią "PILNE".

 

16.03.2020

Informujemy, że w dniach od 16.03.2020 do 20.03.2020r. Laboratorium w Powiatowym Centrum Usług Medycznych nie wykonuje badań diagnostycznych.

 

04.03.2020

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ, pacjenci Powiatowego Centrum Usług Medycznych mają możliwość uzyskania świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ można uzyskać w następujących godzinach:

 • Lekarz POZ - telefon: 41 34 70 342, w piatek w godzinach: 10:00 - 12:00
 • Pielęgniarka POZ - telefon: 41 34 70 342, w poniedziałek w godzinach: 08:00 - 10:00
 • Położna POZ - telefon: 41 34 70 351, w środy w godzinach: 09:00 - 11:00

 

16.12.2019

Informujemy, że w dniu 24.12.2019r. Powiatowe Centrum Usług Medycznych będzie czynne do godziny 15:00 natomiast w dniu 27.12.2019r. będzie nieczynne. Po godzinie 15:00 w dniu 24.12.2019r. oraz przez cały dzień 27.12.2019r. pacjenci PCUM w pilnych przypadkach mogą zgłaszać się do przychodni POLMOMED przy ulicy Zagnańskiej 27 w Kielcach.

 

11.07.2019

Informujemy, że w następujących dniach lekarz neurologii będzie niedostępny w PCUM:

 • 12.07.2019r.
 • 16.07.2019 - 18.07.2019r.
 • 22.07.2019 - 25.07.2019r.
 • 29.07.2019 - 02.08.2019r.

 

01.07.2019

W związku ze zmianą w sposobie umawiania pacjentów do poradni Medycyny Pracy, informujemy, że aktualnie do poradni pacjenci umawiani są na wyznaczone godziny. Wizytę można umówić w następujący sposób:

 • Przychodząc osobiście do poradni
 • Dzwoniąc na numer: 41 34 70 364
 • Wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: medycynapracy@pcum.pl

 

24.06.2019

OD 17.06.2019R  do 31.06.2019r LABORATORIUM PCUM OFERUJE 15% ZNIŻKI NA OZNACZENIE POZIOMU WIT. D3. KOSZT BADANIA: 38,25 ZŁ czytaj więcej

 

17.06.2019

Informujemy, że w dniu 21.06.2019r. Powiatowe Centrum Usług Medycznych będzie nieczynne. W tym dniu pacjenci PCUM w pilnych przypadkach mogą zgłaszać się do przychodni POLMOMED przy ulicy Zagnańskiej 27 w Kielcach

 

17.04.2019

Informujemy, że w dniu 02.05.2019r. Powiatowe Centrum Usług Medycznych będzie nieczynne. W tym dniu pacjenci PCUM w pilnych przypadkach mogą zgłaszać się do przychodni POLMOMED przy ulicy Zagnańskiej 27 w Kielcach

 

25.03.2019

Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prezentuje zasadę ABCDE w czerniaku. czytaj więcej

 

19.03.2019

Informujemy, że do dnia 22.03.2019r. pracownia RTG jest nieczynna.

 

28.02.2019

Przedmiotem ogłoszenia jest oddanie w dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 156,81 m2. Pomieszczenia te posiadają odrębne wejście od strony ul. Żelaznej i są usytuowane:

 • na parterze budynku głównego PCUM - 98,31 m2
 • w piwnicach budynku głównego  PCUM – 58,5 m2.

Okres wynajmu: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z możliwością jej przedłużenia.

Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń proszone są o kontakt w godz. od 7:30 do 14:00, z niżej wymienionymi osobami:

Pan Jerzy Cieślicki, tel. 41-34-70-382,lub Pan Zbigniew Gójski,   tel. 041- 34-70-383

 

17.12.2018

Informujemy, że w dniu 24.12.2018r. Powiatowe Centrum Usług Medycznych będzie nieczynne. W tym dniu pacjenci PCUM w pilnych przypadkach mogą zgłaszać się do przychodni POLMOMED przy ulicy Zagnańskiej 27 w Kielcach

 

29.10.2018

Informujemy, że w dniu 02.11.2018 Powiatowe Centrum Usług Medycznych będzie nieczynne.

 

25.04.2018

Uruchomiono nową stronę internetową Powiatowego Centrum Usług Medycznych