Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzaj Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Usług Medycznych
Powiat Kielecki
Województwo Świętokrzyskie
Adres ul. Żelazna 35
25-014 Kielce
NIP 959-14-98-969
REGON 000985332
KRS 0000008043
Kod terytorialny 26 04
Nr konta 94 1130 1192 0027 6001 9720 0007
Telefon 41 368-30-92
Fax 41 368-30-92
e-mail sekretariat@pcum.pl
Dyrektor Lek. med. Jarosław Wrzoskiewicz

 

Plan postepowań o udzielenie zamówień w PCUM Kielce na rok 2020, których wartość wyrażona w złotych jest wyższa niż 30 000,00 euro.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

[zł]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Zakup komputerów, serwerów oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu pn.: „Informatyzacja Placówek Medycznych WŚ na lata 2014-2020”

dostawy/usługi

Przetarg nieograniczony

1 032875,61

III/IV kw.

2.

Zakup aparatu USG z sondami i oprogramowaniem

dostawy

Przetarg nieograniczony

200 000,00

IV kw.