Plan zamówień

Plan udzielenia zamówień publicznych przez PCUM Kielce w roku 2020, których wartość wyrażona w złotych jest niższa od 30 000,00 euro.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywana wartość zamówienia netto [zł]

Źródło finansowania

Termin realizacji

1.

Zakup gazów medycznych, legalizacja butli

28 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

2.

Zakup materiałów i narzędzi,farb, usługi budowlane, elektryczne, itp.

16 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

3.

Zakup materiałów biurowych i papierniczych, znaczków, biletów MZK, przesyłki kurierskie

26 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

4.

Zakup środków czystości, higieny

21 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

5.

Zakup materiałów do urządzeń medycznych, papiery, żele, oliwki do masażu, nici chirurgiczne

15 000, 00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

6.

Zakup leków, farmaceutyków, testów alergologicznych

16 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

7.

Zakup paliwa, olejów, serwisowanie samochodów, ich ubezpieczenie

20 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

8.

Usługi drukarskie, druki medyczne, pieczątki, tablice informacyjne

13 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

9.

Zakup tuszy, tonerów, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego

13 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

10.

Usługi pralnicze

9 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

11.

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

6 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

12.

Szkolenia pracowników, materiały edukacyjne, certyfikat ISO

10 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

13.

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego, badania techniczne sprzętu

30 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

14.

Zakup drobnego sprzętu medycznego

5 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

15.

Zakup sprzętu biurowego: telefonów, niszczarek, wentylatorów, czajników, itp.

6 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

16.

Zakupy materiałów RTG, płyty obrazowe, testy specjalistyczne RTG

7 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

17.

Zakup i dostawa mebli, w tym meble na wymiar

8 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

18.

Przeglądy budynków PCUM, instalacji, klimatyzacji, sprzętu gaśniczego, dozór urządzeń dźwigowych, 

9 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

19.

Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, oprogramowania KS SOMED

35 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2020 r.

20.

Zakup wirówki laboratoryjnej

11 000,00

Środki własne PCUM

I kw. 2020 r.

21.

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych na okres 1 roku

50 000,00

Środki własne PCUM

II kw. 2020 r.

22.

Dostawa szczepionek dla PCUM na okres 1 roku

60 192,69

Środki własne PCUM

II kw. 2020 r.

23.

Dostawa, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej

11 500,00

Środki własne PCUM

III kw. 2020 r.

24.

Zakup diatermii chirurgicznej

15 000,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

IV kw. 2020 r.

25.

Zakup lamy medycznej do Por. Chirurgicznej

12 000,00

Środki własne PCUM/ Dotacja Powiatu Kieleckiego

IV kw. 2020 r.

26.

Dostawa jednorazowych art. medycznych

36 000,00

Środki własne PCUM

IV kw. 2020 r.

27.

Zakup szczepionek przeciw grypie

25 000,00

Środki własne PCUM

III kw. 2020 r.