Powiatowe Centrum usług Medycznych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Żelazna 35
25-014 Kielce
facebook   rss   mail
Zapis do POZ

Deklaracja wyboru:

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej / położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 

Uwaga! Dokonując wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Może dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje. Wybór dotyczy imiennie osób udzielających świadczeń (tzn. lekarza, pielęgniarki, położnej) u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Dane osoby dla której dokonywany jest wybór (świadczeniobiorcy):
Deklaracja wyboru LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Deklaracja wyboru PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Deklaracja wyboru POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oświadczam, że wszystkie dane osobowe zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego informowania świadczeniodawcy o zmianie tych danych.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o tym, że moje dane osobowe zbierane przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach są przetwarzane w celach wynikających z art. 188 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), a także o obowiązku ich podania, prawie wglądu do tych danych i wnoszenia poprawek oraz o tym, że dane te będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.


Menu główne
     Strona główna
     Informacje
     Pacjent
     Przetargi
     Zapis do POZ
     Projekty Unijne
     Kontakt
Świadczenia zdrowotne
TAGI
pcum, kontakt, poradnia, lekarz, zdrowie, przychodnia, apteka, zakład opieki zdrowotnej, rentgen, zabiegi, zapisy, ortopeda, praca, pomoc, leczenie, ogłoszenia, archiwum, newsletter, o firmie, żelazna, narodowy fundusz zdrowia
Kontakt z nami
Chcesz się z nami spotkać? Nie możesz znaleźć interesujących Cię informacji na stronie? Skontaktuj się z nami.

ico PCUM
ul. Żelazna 35
25-014 Kielce
ico Tel. sekretariat: 41 368 30 92
ico E-mail: sekretariat@pcum.pl
ico www: www.pcum.pl

Created by: www.pc-system.pl