sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Poniżej podajemy Państwu numery telefonów wewnętrznych do poszczególnych komórek organizacyjnych w Powiatowym Centrum Usług medycznych w Kielcach.

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

41 34 70 340 - rejestracja do lekarza POZ

41 34 70 367 - rejestracja do poradni dziecięcej

41 34 70 342 - gabinet zabiegowy

41 34 70 388 - pielęgniarki środowiskowe

41 34 70 351 - położne środowiskowe

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

41 34 70 348 - poradnia alergologiczna

41 34 70 350 - poradnia chirurgii ogólnej

41 34 70 347 - poradnia dermatologiczna

41 34 70 366 - poradnia diabetologiczna

41 34 70 356 - poradnia endokrynologiczna

41 34 70 351 - poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

41 34 70 351 - poradnia ginekologiczna

41 34 70 365 - poradnia kardiologiczna

41 34 70 372 - poradnia neurologiczna

41 34 70 351 - poradnia okresu przekwitania

41 34 70 345 - poradnia okulistyczna

41 34 70 350 - poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

41 34 70 361 - poradnia otolaryngologiczna

41 34 70 354 - poradnia reumatologiczna

 

REHABILITACJA

41 34 70 372 - poradnia rehabilitacji

41 34 70 371 - gabinety fizykoterapii

41 34 70 370 - zabiegi fizjoterapii

 

MEDYCYNA PRACY

41 34 70 364 - poradnia medycyny pracy

 

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

41 34 70 360 - laboratorium diagnostyczne

41 34 70 346 - pracownia RTG

41 34 70 346 - pracownia TK

41 34 70 377 - pracownia densytometrii

41 34 70 342 - pracownia EKG

41 34 70 372 - pracownia EEG

 

ADMINISTRACJA

41 34 70 380 - sekretariat

41 34 70 382 - zastępca dyrektora

41 34 70 385 - główna księgowa

41 34 70 386 - księgowość + kasa

41 34 70 383 - administracja

41 34 70 384 - kadry

41 34 70 387 - informatyk

41 34 70 375 - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

 

Inspektor ochrony danych

535 950 903 - Radosław Adamiec

 

E-mail: sekretariat@pcum.pl