sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

 

Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)

Lokalizacja:    Pracownia Tomografii Komputerowej znajduje się na parterze (gabinet 12) budynku  głównego Powiatowego Centrum Usług Medycznych.

Rejestracja:   Zapisy odbywają się na I piętrze (pracownia RTG).

                        Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek w godz.: 8:00 - 14:00

                        Czwartek w godz.:12:00 - 18:00

Telefon:         41 34 70 346

 

Krótki czas oczekiwania na badania TK

 

Tomografia komputerowa jest nowoczesną techniką diagnostyczną, która pozwala na uwidocznienie narządów ciała ludzkiego. Aparatura tomograficzna wykorzystuje promienie rentgenowskie, te same, które mają zastosowanie w radiologii klasycznej, dlatego wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty.

Badania tomografii komputerowej z podaniem środka kontrastowego wymagają wcześniejszego przygotowania. Pacjent musi być na czczo (bez jedzenia) na 5 godzin przed badaniem oraz powinien być odpowiednio nawodniony.

Za pomocą  tomografii  komputerowej można zdiagnozować m.in. schorzenia

 • centralnego układu nerwowego
 • narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej
 • układu kostno – stawowego
 • zmian nowotworowych.

Badania tomografii komputerowej wykonywane są pod nadzorem i opisywane przez specjalistów w zakresie radiologii. Promieniowanie rentgenowskie oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe aparatu i stacji diagnostycznej umożliwia dokładne zbadanie i ocenę struktury anatomicznej pacjenta występujących w nich nieprawidłowości.

Informacja dla pacjenta. Przebieg badania TK

Badanie tomografii komputerowej składa się z kilku etapów.

Podczas rejestracji Pacjent otrzymuje niezbędne informacje jak przygotować się do badania. Najczęściej informacje dotyczą tego czy być na czczo, czy wykonać przed badaniem test wydolności nerek, ewentualnie jakie leki odstawić przed badaniem.

Po zarejestrowaniu i zgłoszeniu się Pacjenta na badanie, weryfikowane są dane personalne i medyczne na skierowaniu. Upoważniony personel pracowni przeprowadza wywiad dotyczący ewentualnych przeciwwskazań i schorzeń mogących mieć wpływ na przebieg badania.

W zależności od wskazań do badania, lekarz radiolog wybiera i akceptuje najbardziej optymalną diagnostycznie procedurę badania.

Jeżeli do badania potrzebne będzie podanie dożylnie środka cieniującego, konieczne jest wkłucie do żyły i założenie wenflonu. Po ułożeniu Pacjenta w tomografie wykonuje się skanowanie ciała w wybranym zakresie. Jest to procedura całkowicie bezbolesna. Podczas podawania środka cieniującego, Pacjent może odczuwać przejściowe uczucie ciepła lub parcia na pęcherz, ewentualnie mogą towarzyszyć temu niewielkie mdłości.

Kolejnym etapem jest analiza wykonanego badania przez lekarza specjalistę w zakresie diagnostyki obrazowej, wykonanie obróbki cyfrowej otrzymanych obrazów, a następnie opisu oraz dokumentacji z badania.

Na koniec do rąk Pacjenta i lekarza kierującego trafia opis badania – medyczna analiza otrzymanych obrazów oraz dokumentacja zdjęciowa zapisana jest na płycie CD.

 

JEŚLI JESTEŚ W CIĄŻY, POINFORMUJ PERSONEL O TYM FAKCIE PRZED WYKONANIEM BADANIA.

 

Przygotowanie do badania
Na 6 godzin przed planowanym badaniem należy pozostać na czczo, a na 3 godziny przed badaniem nic nie pić.

Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze.

W przypadku badań TK jamy brzusznej i miednicy małej w większości przypadków podaje się doustnie środek kontrastowy. W tym celu należy zgłosić się przynajmniej na godzinę, do półtorej przed ustalonym terminem badania oraz przynieść ze sobą 1,5 l niegazowanej wody mineralnej. Technik bądź pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego w objętości około 1-1,5 l, który następnie należy wypić. Środek kontrastowy powinno się pić małymi łykami i powoli.

Na badanie prosimy ubrać wygodne, luźne ubranie bez metalowych dodatków (guzików, spinek, broszek).

W dniu badania:

Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną badania (w przypadku badania jamy brzusznej konieczne może być wypicie kontrastu).

Badanie odbywa się na podstawie czytelnie wypełnionego przez lekarza skierowania.

Przed badaniem zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety medycznej (zgody na badanie).

Na badania należy przynieść:

 • w przypadku badań refinansowanych przez NFZ – dokumenty potwierdzające ubezpieczenie
 • wyniki wcześniejszych badań obrazowych wraz z kliszami lub płytami CD
 • wyniki badań dodatkowych – np. wypisy ze szpitala, wyniki USG
 • wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi 

Pacjent każdorazowo musi podpisać świadomą zgodę na podanie środka kontrastowego  i wykonanie badania tomografii komputerowej. Środki cieniujące w TK są preparatami wydalanymi przez nerki. Określona grupa pacjentów ma podwyższone ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanych po dożylnym podaniu środka kontrastowego, jest to tzw. „Grupa o podwyższonym ryzyku”.                                                                                     

 Jeśli pacjenta dotyczy poniższy przypadek powinien powiadomić lekarza nadzorującego badanie, który podejmie decyzję o możliwości jego wykonania:

 • ciąża, karmienie piersią,
 • alergia na leki, pokarmy, surowice, pyłki, astma, POCHP , lub inne alergie,
 • alergia na jodowe środki kontrastowe
 • zaburzenia czynności serca, układu krążenia, nerek, cukrzyca, alkoholizm,
 • choroby neurologiczne, w tym padaczka, zaburzenia krążenia mózgowego, udary,
 • podejrzenie lub rozpoznana nadczynność tarczycy, wole zamostkowe,
 • obrzęk szyi spowodowany powiększeniem tarczycy (wole),
 • rak szpiku kostnego  lub nadprodukcja specjalnych białek,
 • choroby z autoagresji, nużliwości mięśni (miastenii),
 • nadciśnienie spowodowane występowaniem guza chromochłonnego nadnerczy.

Działania niepożądane:

Środek cieniujący jest zawsze substancją obcą dla organizmu i może powodować działania niepożądane, które zwykle są przejściowe i przemijające. W niektórych sytuacjach ich nasilenie jest większe i wymaga leczenia, bardzo rzadko występują reakcje o ciężkim lub zagrażającym życiu przebiegu.

Obserwowane działania uboczne po dożylnym podaniu środka kontrastowego mogą:

 • wystąpić w różnym czasie po podaniu (niezwłocznie lub z opóźnieniem nawet wielu godzin)
 • mieć różne nasilenie (lekkie, średniego stopnia i ciężkie, do zatrzymania krążenia i oddychania i zgonu włącznie),
 • różny charakter: miejscowy (m.in. odczyny skórne, pieczenie, swędzenie, wysypka, pęcherze, zaczerwienienie) lub ogólnoustrojowy (m.in. nudności, wymioty, zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, uczucie zmęczenia, zwiększona potliwość, uczucie gorąca, parestezje, reakcje skórne, pokrzywka, świąd, bladość skóry, egzema, ból i uczucie zimna lub gorąca w miejscu podania, bóle i skurcze mięśni),
 • powikłania mogą dotyczyć układu: oddechowego (m.in. skurcz i obrzęk krtani i spastyczność oskrzeli, duszność), krążenia (m.in. arytmia, zwyżki lub spadki ciśnienia, nagłe zatrzymanie krążenia i oddychania, zgon), nerwowego (m.in. drgawki, zaburzenia świadomości, ból głowy). Szczególne znaczenie mają powikłania z układu nerkowego, gdzie jodowe środki kontrastowe mogą powodować zarówno u osób chorych na nerki, jak i u osób zdrowych zaburzenia funkcji nerek w postacią ostrej niewydolności nerek lub tzw. nefropatii pokontrastowej.

Do pobrania:

Cennik badań USG i RTG

Cennik badań TK

Upoważnienie do wydania wyniku badania

Zgoda na wykonanie badania TK