Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmują następujące zakresy: porady lekarskie dla dzieci i dorosłych, świadczenia pielęgniarki środowiskowej oraz świadczenia położnej środowiskowej. Miejsca gdzie udzielane są świadczenia:

 

    - Siedziba Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35

    - Przychodnia przy Cementowni Nowiny S.A., 25-062 Sitkówka, ul. Zakładowa 3

 

W ramach Poradni POZ dla dorosłych przy ulicy Żelaznej 35 w Kielcach, świadczeń medycznych udzielają lekarze:

    lek. med. Teresa Borsuk-Sławińska

    lek. med. Wojciech Stefański

    lek. med. Anna Ziółkowska-Hojda

    lek. med. Mariusz Zemlik

    lek. med. Bożena Koźmińska-Leszczyńska

    lek. med. Olga Zwierzchowska-Wolak

    lek. med. Ewa Zwirzchowska

    lek. med. Barbara Natwora

    lek. med. Edyta Jończyk-Wlazły

 

W ramach Poradni POZ dla dzieci (do 18 roku życia) przy ulicy Żelaznej 35 w Kielcach (budynek niski),świadczeń medycznych udziela:

    lek. med. Elżbieta Dorocińska-Skrzypiec

 

W ramach Poradni POZ dla dorosłych przy ulicy Zakładowej 3 w Sitkówce - Nowiny, świadczeń medycznych udziela:

    lek. med. Danuta Purtal-Kociuba

 

 

Poradnia POZ, dorośli, Kielce,

Żelazna 35

Poradnia POZ, dorośli, Sitkówka-Nowiny,

Zakładowa 3

Poradnia POZ, dzieci, Kielce,

Żelazna 35

Czynna w godzinach: 8:00 - 18:00 Czynna w godzinach: 8:00 - 14:00

Czynna w godzinach:

PN - 10:00 - 15:15

WT - 09:30 - 14:45

ŚR - 12:45 - 18:00

CZ - 09:30 - 14:45

PT - 09:30 - 14:45

Telefon do rejestracji: 41-34-70-340 Telefon do rejestracji: 41-34-66-516 Telefon do rejestracji: 41-34-70-367