sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Plan postepowań o udzielenie zamówień w PCUM Kielce na rok 2022, których wartość jest wyższa od kwoty 130 000,00 zł.

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach z wykorzystaniem  jego pomieszczeń,  na podstawie umowy najmu jako punktu pobrań.

Okres obowiązywania umowy: 24 miesiące.

Termin ogłoszenia: IV kw. 2022 r.

Szacunkowa wartość: 241 000,00 zł / rok

 

Plan udzielenia zamówień publicznych przez PCUM Kielce w roku 2022, których wartość jest niższa od 130 000,00 PLN.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywana wartość zamówienia netto [zł]

Źródło finansowania

Termin realizacji

1.

Zakup gazów medycznych, legalizacja butli

22 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

2.

Zakup materiałów i narzędzi, farb,  itp.

15 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

3.

Zakup materiałów biurowych i papierniczych, znaczków, biletów MZK, przesyłki kurierskie

20 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

4.

Zakup środków czystości, higieny

22 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

5.

Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów do urządzeń medycznych,

20 000, 00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

6.

Zakup leków, farmaceutyków, testów alergologicznych

18 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

7.

Zakup paliwa, olejów, serwisowanie samochodów, ich ubezpieczenie

12 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

8.

Usługi drukarskie, druki medyczne, pieczątki, tablice informacyjne

6 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

9.

Zakup tuszy, tonerów, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego

20 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

10.

Usługi pralnicze, zakup odzieży ochronnej, roboczej

8 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

11.

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

5 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

12.

Szkolenia pracowników, materiały edukacyjne, certyfikat ISO

7 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

13.

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego, badania techniczne sprzętu, dozymetryczne

20 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

14.

Zakup  sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, strony internetowej

60 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

15.

Zakup sprzętu biurowego: telefonów, niszczarek, wentylatorów, czajników, itp.

6 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

16.

Zakup i dostawa mebli, w tym meble na wymiar, rolety okienne

10 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

17.

Przeglądy budynków PCUM, instalacji, klimatyzacji, sprzętu gaśniczego, dozór urządzeń dźwigowych, 

15 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022 r.

18.

Usługi ślusarskie, elektryczne, tapicerskie, itp.

40 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2022r.

19.

Wykonanie prac remontowych – realizacja zaleceń Sanepidu

7 800,00

Środki własne PCUM

I kw. 2022 r.

20.

Wykonanie przejścia do składnicy akt, wymiana ościeżnicy i drzwi do Por. Chirurgicznej, przystosowanie WC na I p. budynku niskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych

8 000,00

Środki własne PCUM

II kw. 2022 r.

21.

Zakup i dostawa szczepionek dla PCUM na okres 1 roku

50 000,00

Środki własne PCUM

II kw. 2022 r.

22.

Modernizacja oprogramowania medycznego PACS i ArVIEW wraz z wymianą serwera i stacji roboczej

73 000,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

II kw. 2022 r.

23.

Modernizacja pomieszczeń na III piętrze budynku głównego PCUM po byłym laboratorium z przeznaczeniem na gabinety lekarskie

120 000,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

III kw. 2022 r.

24.

Zakup lampy szczelinowej do Poradni okulistycznej

22 000,00

Środki własne PCUM

IV kw. 2022 r.

25.

Zakup szczepionek przeciw grypie

12 000,00

Środki własne PCUM

IV kw. 2022 r.

26.

Zakup aparatu do kriochirurgii dla Por. ginekologicznej

18 000,00

Środki własne PCUM

IV kw. 2022 r.

27.

Dostawa jednorazowych art. medycznych

30 000,00

Środki własne PCUM

IV kw. 2022 r.

 

 

 

 

 

Informujemy o dokonanej aktualizacji poz. 22 i 23 z Planu udzielenia zamówień publicznych przez PCUM Kielce w roku 2022, których wartość  jest niższa od 130 000,00 PLN:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywana wartość zamówienia netto [zł]

Źródło finansowania

Termin realizacji

22.

Modernizacja oprogramowania medycznego PACS i ArVIEW wraz z wymianą serwera i stacji roboczej

64 500,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

III kw. 2022 r.

23.

Modernizacja pomieszczeń na III piętrze budynku głównego PCUM po byłym laboratorium z przeznaczeniem na gabinety lekarskie

126 000,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

III kw. 2022 r.