sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Plan postepowań o udzielenie  zamówień publicznych przez PCUM Kielce w roku 2024, których wartość  jest niższa od 130 000,00 PLN.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywana szacunkowa wartość zamówienia netto [zł]

Źródło finansowania

Termin realizacji

Uwagi

1.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim na zainstalowanie systemu fotowoltaiki na budynkach PCUM

 

8 000,00

 

Środki własne PCUM

 

II kwartał 2024 r.

 

2.

Zakup i wymiana systemów operacyjnych Windows wraz z uruchomieniem serwera z funkcją Active Directory

 

40 000,00

 

Dotacja Powiatu Kieleckiego

 

II kwartał 2024 r.

 

3.

Zakup i dostawa szczepionek dla potrzeb PCUM na okres 1 roku

70 000,00

Środki własne PCUM

III kwartał 2024 r.

 

4.

Zakup aparatu do krioterapii dla potrzeb Poradni Rehabilitacji

27 000,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

III kwartał 2024 r.

 

5.

Modernizacja pomieszczeń po byłej aptece na parterze budynku głównego PCUM

110 000,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

III – IV kwartał 2024 r.

 

6.

Dostawa jednorazowych artykułów  medycznych dla potrzeb PCUM na okres 1 roku

57 000,00

Środki własne PCUM

IV kwartał 2024 r.