sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

 

Plan udzielenia zamówień publicznych przez PCUM Kielce w roku 2023, których wartość  jest niższa od 130 000,00 PLN.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywana wartość zamówienia netto [zł]

Źródło finansowania

Termin realizacji

Uwagi

1.

Zakup gazów medycznych, legalizacja butli

22 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

2.

Zakup materiałów i narzędzi  budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych, itp.

15 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

3.

Zakup materiałów biurowych i papierniczych

30 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

4.

Zakup środków czystości, higieny, pojemników i koszy, dozowników plastikowych, itp.

30 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

5.

Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia medycznego

35 000, 00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

6.

Zakup leków, farmaceutyków, testów alergologicznych, roztworów do wstrzykiwań

28 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

7.

Zakup paliwa, olejów, akcesoriów samochodowych, serwisowanie samochodów, ich ubezpieczenie

15 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

8.

Usługi drukarskie, pieczątki, tablice informacyjne

9 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

9.

Zakup tuszy i tonerów, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego

20 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

10.

Usługi pralnicze, zakup odzieży ochronnej i roboczej

8 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

11.

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe, zakup art. spożywczych, kwiatów

7 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

12.

Zakup materiałów edukacyjnych, opłaty za szkolenia pracowników,  certyfikat ISO

12 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

13.

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego, przeglądy aparatury medycznej, pomiary  dozymetryczne

40 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

 

 

 

14.

Zakup  sprzętu i akcesoriów komputerowych, wyposażenia serwerowni,  aktualizacja oprogramowania, strony internetowej

60 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

15.

Zakup urządzeń biurowych: telefonów, niszczarek, wentylatorów, czajników, itp.

9 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

16.

Zakup i dostawa mebli, w tym meble na wymiar, rolety okienne

15 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

17.

Koszty opłat pocztowych, kurierskich, zakup znaczków i biletów

8 500,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

18.

Okresowe przeglądy budynków, instalacji, klimatyzacji, sprzętu gaśniczego 

20 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023 r.

 

19.

Usługi ślusarskie, elektryczne, hydrauliczne, naprawy instalacji, rolety okienne, itp.

30 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023r.

 

20.

Wykonanie kosztorysów inwestorskich, projektów budowlanych dozór budowlany, itp.

15 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023r.

 

21.

Naprawy i dozór urządzeń dźwigowych,

6 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2023r.

 

22.

Zakup spirometru wraz z oprogramowaniem, komputerem i drukarką do Poradni Alergologicznej

10 000,00

Środki własne PCUM

II kw. 2023 r.

 

23.

Zakup i dostawa szczepionek dla PCUM na okres 1 roku

50 000,00

Środki własne PCUM

II kw. 2023r.

 

24.

Zakup szczepionek przeciw grypie

12 000,00

Środki własne PCUM

III  kw. 2023 r.

 

25.

Zakup systemu holterowskiego EKG-3 kanałowego z  dwoma rejestratorami i Holterem RR

35 000,00

Środki własne PCUM

III kw. 2023 r.

 

26.

Zakup aparatu do kriochirurgii z dwoma sondami dla Por. ginekologicznej

22 000,00

Środki własne PCUM

IV kw. 2023 r.

 

27.

Dostawa jednorazowych art. medycznych

46 000,00

Środki własne PCUM

IV kw. 2023 r.

 

28. Zakup tomografu okulistycznego do wykonywania badań OCT 110 000,00 zł  dotacja Powiatu Kieleckiego IV kw. 2023 r.  
29. Zakup cyfrowych detektorów RTG wraz ze stacją technika 122 00,00 zł dotacja Powiatu Kieleckiego IV kw. 2023 r.