sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Plan udzielenia zamówień publicznych przez PCUM Kielce w roku 2021, których wartość jest niższa od 130 000,00 PLN.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywana wartość zamówienia netto [zł]

Źródło finansowania

Termin realizacji

Uwagi

1.

Zakup gazów medycznych, legalizacja butli

12 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

2.

Zakup materiałów i narzędzi, farb, usługi budowlane, elektryczne, itp.

17 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

3.

Zakup materiałów biurowych i papierniczych, znaczków, biletów MZK, przesyłki kurierskie

14 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

4.

Zakup środków czystości, higieny

20 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

5.

Zakup drobnego sprzętu medycznego, materiałów do urządzeń medycznych, szczoteczek Brusha

12 000, 00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

6.

Zakup leków, farmaceutyków, testów alergologicznych

16 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

7.

Zakup paliwa, olejów, serwisowanie samochodów, ich ubezpieczenie

12 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

8.

Usługi drukarskie, druki medyczne, pieczątki, tablice informacyjne

6 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

9.

Zakup tuszy, tonerów, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego

13 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

10.

Usługi pralnicze, zakup odzieży ochronnej

8 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

11.

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

5 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

12.

Szkolenia pracowników, materiały edukacyjne, certyfikat ISO

10 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

13.

Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego, badania techniczne sprzętu, dozymetryczne

20 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

 

 

 

14.

Zakup  sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania

45 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

15.

Zakup sprzętu biurowego: telefonów, niszczarek, wentylatorów, czajników, itp.

10 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

16.

Zakup i dostawa mebli, w tym meble na wymiar, rolety okienne

7 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

17.

Przeglądy budynków PCUM, instalacji, klimatyzacji, sprzętu gaśniczego, dozór urządzeń dźwigowych, 

12 000,00

Środki własne PCUM

Roczny 2021 r.

 

18.

Zakup dwóch zestawów komputerowych

7500,00

Środki własne PCUM

I kw.  2021 r.

 

19.

Zakup i dostawa szczepionek dla PCUM na okres 1 roku

 

Środki własne PCUM

II kw. 2021 r.

 

20.

Modernizacja pomieszczeń na III piętrze budynku głównego PCUM

90 000,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

IV kw. 2021 r.

 

21.

Modernizacja podjazdu do Poradni Dzieci Chorych

45 000,00

Środki własne PCUM

III kw. 2021 r.

 

22.

Zakup szczepionek przeciw grypie

25 000,00

Środki własne PCUM

IV kw. 2021r.

 

23.

Zakup videofiberyskopu dla Poradni Laryngologicznej

60 000,00

Dotacja Powiatu Kieleckiego

IV kw. 2021 r.

 

24.

Zakup aparatu do kriochirurgii dla Poradni Ginekologicznej

15 000,00

Środki własne PCUM

IV kw. 2021 r.

 

25.

Dostawa jednorazowych art. medycznych

80 000,00

Środki własne PCUM

IV kw. 2021 r.