sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Program pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” realizowany jest od 2017 roku i skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie świadczenia dla osób niepełnosprawnych uczestniczących w Programie są bezpłatne. W roku 2024 Program finansowany jest z budżetu Powiatu Kieleckiego i Miasta Kielce. 

Celem Programu jest szybkie umożliwienie aktywizacji zawodowej i społecznej osób, które utraciły sprawność organizmu oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

Głównym realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Usług Medycznych z siedzibą w Kielcach przy ul. Żelazna 35.

Realizacja Programu w PCUM odbywa się poprzez wykonywanie szeregu zabiegów rehabilitacyjnych (np.: laser, krioterapia, elektroterapia, pole magnetyczne, ultradźwięki, ćwiczenia w obciążeniu, ćwiczenia indywidualne, masaż klasyczny i wiele innych), dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Zabiegi wykonywanie są na I piętrze w budynku niskim PCUM, od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 – 16:00), nr.tel. (41) 34 70 370 lub (41) 34 70 371.

Na parterze budynku głównego PCUM wykonywane są badania w kierunku osteoporozy  (densytometria). Rejestracja pod numerem telefonu (41) 34 70 342.

W ramach programu osoby z gmin Powiatu Kieleckiego posiadające stopień niepełnosprawności mogą również skorzystać z kompleksowych badań w poradniach specjalistycznych, tj. okulistycznej i otolaryngologicznej.

Na podstawie odrębnej umowy PCUM z uczestniczącą w Programie Gminą Powiatu Kieleckiego i pośrednictwem Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, PCUM dowozi osoby niepełnosprawne własnym transportem na zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne.