sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Wszystkie badania diagnostyczne wymienione poniżej wykonywane są w Siedzibie PCUM w Kielcach przy ul. Żelaznej 35.

Rodzaje badań:

 • Badania w ramach diagnostyki obrazowej:
  • Badanie RTG
  • Badanie TK - Tomografia Komputerowa
  • Badanie USG
  • Badanie Gęstości Kości
 • Inne badania:
  • Badanie EKG
  • Badanie EEG
  • Badanie Spirometryczne
  • Badanie Audiometryczne
  • Próby wysiłkowe
  • Holter EKG
  • Holter RR
  • Diagnostyka narządu wzroku (pole widzenia, autorefraktokeratotonometria, pachymetria)
  • Kardiotokografia (badanie tętna płodu)

 

Informuję, że aparatura medyczna działająca w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, nie emituje do środowiska zewnętrznego promieniowania jonizującego ani substancji uwalniających promieniowanie jonizujące, w związku z tym nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko zewnętrzne.

 

Cennik badań USG i RTG

Cennik badań TK

Upoważnienie do wydania wyniku badania

Zgoda na wykonanie badania TK