sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i obejmują następujące zakresy: porady lekarskie dla dzieci i dorosłych, świadczenia pielęgniarki środowiskowej oraz świadczenia położnej środowiskowej. Miejsca gdzie udzielane są świadczenia:

 

    - Siedziba Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35

    - Przychodnia przy Cementowni Nowiny S.A., 25-062 Nowiny, ul. Zakładowa 3

 

W ramach Poradni POZ dla dorosłych przy ulicy Żelaznej 35 w Kielcach, świadczeń medycznych udzielają lekarze:

    lek. med. Wojciech Stefański

    lek. med. Anna Ziółkowska-Hojda

    lek. med. Mariusz Zemlik

    lek. med. Bożena Koźmińska-Leszczyńska

    lek. med. Olga Zwierzchowska-Wolak

    lek. med. Martyna Leszczyńska-Kaleta

    lek. med. Barbara Natwora

    lek. med. Edyta Jończyk-Wlazły

 

W ramach Poradni POZ dla dzieci (do 18 roku życia) przy ulicy Żelaznej 35 w Kielcach (budynek niski),świadczeń medycznych udziela:

    lek. med. Elżbieta Dorocińska-Skrzypiec

 

W ramach Poradni POZ dla dorosłych przy ulicy Zakładowej 3 w Nowinach, świadczeń medycznych udziela:

    lek. med. Danuta Purtal-Kociuba

 

Nasze poradnie:

 • Poradnia POZ, dorośli, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35
  • Czynna w godzinach: 08:00 - 18:00 (od poniedziałku do piątku)
  • Telefon do rejestracji: 41 34 70 340

 

 • Poradnia POZ, dorośli, 26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 3
  • Czynna w godzinach: 08:00 - 14:00 (od poniedziałku do piątku)
  • Telefon do rejestracji: 41 34 66 516

 

 • Poradnia POZ, dzieci, 25-014 Kielce, ul. Żelazna 35
  • Poniedziałek: 10:00 - 15:15
  • Wtorek: 09:30 - 14:45
  • Środa: 12:45 - 18:00
  • Czwartek: 09:30 - 14:45
  • Piątek: 09:30 - 14:45
  • Telefon do rejestracji: 41 34 70 367

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ, pacjenci Powiatowego Centrum Usług Medycznych mają możliwość uzyskania świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ można uzyskać w następujących godzinach:

 • Lekarz POZ - telefon: 41 34 70 342, w piatek w godzinach: 10:00 - 12:00
 • Pielęgniarka POZ - telefon: 41 34 70 342, w poniedziałek w godzinach: 08:00 - 10:00
 • Położna POZ - telefon: 41 34 70 351, w środy w godzinach: 09:00 - 11:00