sekretariat@pcum.pl 41 34 70 340

Powiatowe Centrum Usług Medycznych to jednaz największych placówek medycznych w województwie świętokrzyskim. Udzielamy świadczeń refundowanych na podstawie umowy z NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Rehabilitacji.

 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach zostało utworzone przez Radę Powiatu Kieleckiego Uchwałą Nr VIII/17/1999 funkcjonuje od 1976 roku, początkowo jako Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej dla Budownictwa w Kielcach a od 1992 roku jako Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach. Od stycznia 1999 roku organem założycielskim dla Centrum został Powiat Kielecki.
W listopadzie 2002 r. Powiatowe Centrum Usług Medycznych połączyło się ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Obwodu Lecznictwa Kolejowego i siedzibą Centrum stał się budynek usytuowany w Kielcach przy ul. Żelaznej 35.


Zakres i miejsca świadczenia usług
Aktualnie Centrum świadczy usługi medyczne w dwóch przychodniach:
 

  • W siedzibie Centrum przy uliczy Żelaznej 35 w Kielcach
  • W przychodni przy "Cementowni Nowiny" S.A. w gminie Nowiny


Zakres usług medycznych wykonywanych przez PCUM:

  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
  • Rehabilitacja Medyczna
  • Medycyna Pracy
  • Diagnostyka Laboratoryjna I Obrazowa
  • Tomografia Komputerowa
  • Programy Profilaktyczne